வளி(ழி)யில் வீழாத வாழ்க்கைப்படகு!

  கூட்டுப்புழுவாய் ஒடுங்கி குலைநடுங்கி கிடந்தாலும் காட்டுத்தீ கழிவிரக்கமின்றி ஊரெல்லாம் உசுப்பிவிட்டு கட்டுக்கடங்காத கயமையுடன் த...