Thursday, July 27, 2017

Today II


கொரிய மூலம் : கிம் யாங் – ஷிக்
ஆங்கில மூலம் : கிம் ஜின்மன்
தமிழாக்கம் : பவள சங்கரி

இன்று II
ஆகா ஆன்மா,
எல்லையற்ற வெளியில் ஓர் ஊதா
எம் ஆன்மா, வேதனையிலும், தனிமையிலும்!
இன்றோர் பனித்துகளாய் இருந்துவிடு
அந்த பாறையில் மோதி துகள்களாய் பறந்துவிடு.

INDIA / X – Fleeting thoughts


விரைந்தோடும் எண்ணங்கள்

கொரிய மூலம் : கிம் யாங் – ஷிக்
ஆங்கில மூலம் : கிம்ன் ஜின் – சுப்
தமிழாக்கம் : பவள சங்கரி
சூரியனும் சந்திரனும் அன்றாடம்
தோன்றியும் மறைந்தாலும்
அவையிரண்டும் என்றும் ஒன்றுபோலில்லை – அனைத்தும் மாறுநிலையில் உள்ளவை.
இப்புவியில் வாழ்தல் பொருட்டு
தோன்றியவை அனைத்தும் மறைந்துவிடுகின்றன.
எவ்வாழ்வும் நித்தியமில்லை – அனைத்தும் மாறுநிலையில் உள்ளவை.
நான் நிற்கும் இடத்திலிருந்து
காற்று உயர்ந்து மேகச் சில்லொன்றை
விரட்டியடிக்கிறது.
தற்போது நெருங்கி நெருங்கி வருமோர் 
பிரார்த்தனை மணியோசையைக் கேட்கிறேன்.
தற்பெருமையையும் வெறுமையையும் 
அவ்வளி திரும்பப் பெற்ற தருணமதில்
புதிய புல்லின் நறுமணம் மறைகிறது.

INDIA / VIII – The transcending eye


கொரிய மூலம் : கிம் யாங் – ஷிக்
ஆங்கில மூலம் : கிம்ன் ஜின் – சுப்
தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு : பவள சங்கரி
800px-CandlesInBuddhistTemple
கண்களைக் கடந்து

ஓ ஒளியே, மெய்மையில்   சுடர்மிகும் ஒளி நீயே.
சில வேளைகளில் வசந்த வளியை ஒளிரச்செய்வதும் நீயே.
சில வேளைகளில் கருணைநிறை புன்னகை சூடும் ஒளியும் நீயே.
சில வேளைகளில் ஞானக்கண்ணீர் ஏந்தும் ஒளியும் நீயே.
நாளுக்கு நாளும்
இரவின் பின் இரவும்
ஓ ஒளியே, பிரார்த்தனையில்
உள்ளங்கைகள் இணைந்து தாமரையாய்
மலர்கிறாய் நீ.


உறுதியாய் நித்தியத்திற்காய் 
மலரும் மணமிகு தாமரையாய் 
ஆகிவிட்டாய் நீ.

INDIA / VII – Beyond the vast expanse


கொரிய மூலம் : கிம் யாங் – ஷிக்
ஆங்கில மூலம் : பங்கஜ் என்.மோகன்
தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு : பவள சங்கரி

பரந்து விரிந்த அகல்வெளிக்கப்பால்
images (1)
எல்லையற்ற அகல்வெளிக்கப்பால் பெருகியோடும் தங்க ரேப் மலர்கள்
தொடுவானத்தில் வெகு தொலைவிற்கு மேற்பரவியுள்ளன
பாழடைந்த பண்டைய ஆலயமொன்றும் படர்ந்துள்ளது.
எருதுகள் ஏர் உழும் வறண்ட பூமி
ஹரிஜன்களும், ஏழைகளும், வீடற்றோரும் 
கரங்களில் புற்பூக்கள் ஏந்தியவாறு கூடுகின்றனர்.
வானமும் பூமியும் மாற்றமின்றியே இருக்கின்றன
முன்பு போலவே ஆறும் அருகில் ஓடுகின்றது.
தமது வீடுகளை கட்டமைக்கவும் வேண்டுமா அவைகள்.
தமது கூரைகளை வேயவும் வேண்டுமா அவைகள்.
மதில்களோ அன்றி சுவர்களோ அமைத்தலும் வேண்டுமா.
காந்தியின் ஹரிஜன்கள் ஆதரவற்றவர்களாயினும் வானின் கீழுள்ள 
பரந்த உலகையே தங்கள் இல்லமாய்க் கொள்வதால் வருந்துபவர்களில்லை.

INDIA / VI – In this land


கொரிய மூலம் : கிம் யாங் – ஷிக்
ஆங்கில மூலம் : கிம்ன் ஜின் சுப்
தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு : பவள சங்கரி
 
இந்த மண்ணில்
அனைத்தும் எரிந்து கருகிக்கிடக்கின்றன!
கற்கள், நீர், மிருகங்கள்
மற்றும் மனிதரும் கூட.
இந்த மண்ணில்,
அனைத்தும் வெகுகாலத்திற்கு முன்பே அளவிடவொண்ணா
ஆழத்தில் புதையுண்டிருக்கின்றன,
தீவிர பதட்டமும், அநித்யமான கலக்கமும்
மற்றும் கோபமும் கூட.
கதிர்வீச்சுடனான காட்டு மலர்களுடனும்
சாறுநிறை கனிகளும்,
மரகத வண்ணத்தில் செழித்தோங்கியிருக்கும்
விண்ணை முட்டும் மரங்கள்.

INDIA/ V – Stone, water, birds and beasts


கொரிய மூலம் : கிம் யாங் – ஷிக்
ஆங்கில மூலம் : பங்கஜ் என்.மோகன்
தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு : பவள சங்கரி

 
கல், நீர், பறவைகள், மிருகங்கள்

கல், நீர், பறவைகள், மிருகங்கள்
மற்றும் மக்களும் கூட
இம்மண்ணில் தகிக்கும் கோடை வெப்பத்தில் வாடுகிறார்கள்.
இருப்பினும் தீவிர பதட்டம், தேவையற்ற கவலைகள்
மற்றும் சீற்றமும் கூட
அனைத்தும் வெகுகாலம் முன்பே ஆழங்காணவியலாத 
இம்மண்ணின் ஆழத்தில் புதையுண்டிருக்கிறது.
மரங்கள் வண்ணவண்ண மலர்களையும் தீஞ்சுவைக் கனிகளையும்
விளைவித்து பசுமையான இலைகளால் ஆடைசூடி உயர் வானையும் முத்தமிடுகின்றன.
கனிகள் கனிந்தும் மொட்டுகள் மலர்ந்தும்
பறவைகள் பறந்தும் மிருகங்கள் ஓடியாடியும்
மற்றும் இதே எளிமையுடனும் தன்னிச்சையுடனும்
மக்கள் இம்மண்ணிலேயே வாழ்ந்து மரிக்கிறார்கள்.


தாகூர்