மீட்டெடுப்பது எப்போது? எப்படி?

    கனவிலும் நினைத்துப் பார்க்காத சம்பவங்கள் உலகையே புரட்டிப் போட்டுவிட்டன. கொரோனாவின் தாக்கம் சற்று குறைந்திருக்கிறது என்று மகிழ்ச்சியடைவ...