எம் சூர்யோதயம்
நாம் துவங்கிய தருணமதில்
திட்டம் ஏதும் தீட்டாமலே
இச்சை கொண்டேன் உம்மீது
ஆயினும் காதல் இல்லை
உம்மீது என்பதே சத்தியம்.
உமக்குள்ளே ஊடுறுவி
நுழைந்துவிட்டேன் இக்கணம்.

எம் மனமேடையிலிருந்து
முற்றிலும் சரிந்தேவிட்டானவன்.
உம்மைத்தவிர யாதொன்றும்
எம் சிந்தையுள் கொண்டிலேம்.
உம்மைப்பற்றிய எம்மொழியே
எம்மை கலங்கச்செய்கிறது.
பொய்மை ஏதுமில்லாத
வாய்மையே அனைத்தும்
உய்த்துணராத ஒப்புதலாகக்
கொண்டு விலகி விடாதே
ஆம், ஆம்
நீர் எம்மோடே இருக்க,
வேண்டி நிற்கிறேன் யான்
துப்பு ஒன்றும் உமக்குத்
தப்பாமல் தருகிறேன்
உரைப்பேன் உமக்கோர் இரகசியமே
உமக்காக வீழ்ந்தேன் யான்
செல்லமே?
விரும்புகிறேன் உம்மையே.

நீவிரே எம் சூர்யோதயம்!
பிராண்டி பீ

My SunShine

When we began

I had no plan

I did like you

This is true

But i didn't love you

through and through

Now iv moved onand from my mind

hes totally gone

Iv thought and thought

about nothing but you

I'v embraced and placed

these words in my mind

that i speak of you

Its nothing of a lie

It is all true

don't take for granted

Dont run away

Yes, Yes

I'm requesting you to stay

now let me give u a clue

as i whisper to you

'I'm falling for you'

And baby?

I L o v e Y o uY o u a r e m y S u n s h i n e
Brandy Bee
Comments

  1. நீவிரே எம் சூர்யோதயம்!

    ReplyDelete
  2. காதலின் மலர்வு...அழகான கவிதை !

    ReplyDelete
  3. அழகான கவிதை .. நீங்கள் தொடர்ந்து கலக்குங்கள்

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

உறுமீன்

யானைக்கும் அடி சறுக்கும்.............

கண்ணதாசனின் ‘சேரமான் காதலி'