முளரியும் - முரலியும்முளரியோடு முள்ளும் முத்தமிழோடு தொன்மையும்
முரல் ஓவியமாய் புத்தரும் இதயக்கூட்டில்!
#பவளா

Comments

Popular posts from this blog

உறுமீன்

யானைக்கும் அடி சறுக்கும்.............

கண்ணதாசனின் ‘சேரமான் காதலி'