தமிழுக்கு வரும் கெய்ஷா - தமிழ் இந்து செய்தி!

பவள சங்கரி


Very happy to say that The Hindu announces the arrival of my friend Pavala Sankari 's book.
Congratulations!!!

மிக்க நன்றி, அன்புத்தோழி Subashini Tirumalai வரலாற்றுத் தகவல்கள் நிறைந்த மிகச் சுவையான, ஜப்பான் நாட்டின் மிக வித்தியாசமான கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் நூல்!


Comments