இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!

பொங்கட்டும் எங்கும் தமிழ்
பாலுந்தேனும் ஆறாய் ஓடட்டும்
வேலும்மயிலும் துணை நிற்கட்டும்
தரணியெலாம் அமைதி நிலவட்டும்!

சங்கம் வளர்த்தவன் தலைநிமிரட்டும்
வங்கம் கடந்தவன் வளமாகட்டும்
பஞ்சம் பஞ்சாய் பறக்கட்டும்
வஞ்சம் வீழ்ந்து நொறுங்கட்டும்!

உழவன் உயர்ந்து நிற்கட்டும்
உளமெலாம் இன்பம் பெருகட்டும்
உலகெலாம் வியந்து நோக்கட்டும்
சிங்கம் சிறப்பாய் சிலிர்த்தெழட்டும்!

தைமகள் தரணியை மகிழ்விக்கட்டும்
தமிழ் நெஞ்சங்கள் நிறையட்டும்
எழில் வண்ணங்கள் கூடட்டும்
பொழில்சூழ் வளங்கள் பெருகட்டும்!

சர்வமும் அன்பாய் மலரட்டும்!!
வாழ்வெலாம் கரும்பாய் இனிக்கட்டும்!!
Comments