Sunday, June 24, 2012

கவிஓவியாவில் சுடர் ஒளி


அன்பு நண்பர்களே,

கவிஓவியா இதழில் என்னுடைய சிறுகதை வெளியாகியுள்ளது. முடிந்தால் பாருங்கள்.மே மாத சிறுகதைப் போட்டியில் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. நன்றி.


Inline image 1Inline image 2
--
அன்புடன்
பவள சங்கரி

No comments:

Post a Comment