Sunday, July 9, 2017

குரு பூர்ணிமா!

குருவுடனான உங்கள் பயணம்
அறியாமையெனும் அந்தகாரத்தை ஒழித்து
ஒளியினூடேயானதொரு உன்னத பயணம்.
உங்கள் வாழ்வின் பிரச்சனைகளப்
புறந்தள்ளி வாழ்வின் உன்னத அனுபவங்களை
நோக்கி முன்னேறுங்கள்!
குரு பூர்ணிமா வாழ்த்துகள்! வாழ்க வளமுடன்!

No comments:

Post a Comment

கொரியநாட்டுக் கவிக்குயில் கிம் யாங் - ஷிக் கவிதைகள் - தமிழாக்கம்

கொரியநாட்டுக் கவிக்குயில் கிம் யாங் - ஷிக் கவிதைகள் - தமிழாக்கம் - பவள சங்கரி , நூல் வெளியீடு மார்ச் 10, 2018 அன்று தமிழக...