Sunday, September 30, 2012

சிங்கமடங்கல் - கலீல் ஜிப்ரான்


கதையே கவிதையாய்!

சிங்கமடங்கல் - கலீல் ஜிப்ரான்
 (சிங்கத்தின் மகள்)

   தம் சிம்மாசனத்தின் மீது துயில் கொண்டிருந்த ஒரு மூதாட்டி அரசிக்கு சாமரம் வீசிக்கொண்டு நின்றிருந்தனர், நான்கு அடிமைகள்.  குறட்டை விட்டுக்கொண்டிருந்த அந்த அரசியின் மடியில் பூனை ஒன்று மெலிதாக உறுமிக்கொண்டு, அந்த அடிமைகளை சோம்பலுடன் வெறித்துக் கொண்டிருந்தது. 

  முதல் அடிமை பேச ஆரம்பித்து, “இந்த மூதாட்டி தூங்கும் போது எவ்வளவு அவலடசணமாக இருக்கிறார் பாருங்கள். அவர் வாய் துருத்திக்கொண்டு, சாத்தான் தனக்கு மூச்சுத்திணறல் ஏற்படுத்துவது போல சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.என்றான்.

  பின்னர் அந்த பூனை உறுமிக்கொண்டே, “ அவருடைய உறக்க நிலையிலும், உங்களுடைய விழிப்பு நிலை, அடிமைத்தனத்தின் அவலட்சணத்தில் பாதிகூட இல்லை என்றது.

  மேலும் அந்த இரண்டாம் அடிமையோ, “உறக்கம் அவருடைய சுருக்கங்களை ஆழப்படுத்துவதைவிட, மென்மையாக்கக்கூடும் என்று நீவிர் எண்ணியிருக்கலாம். அவர் ஏதோ தீய கனவு கண்டுகொண்டிருக்கலாம்என்றான்.

  அந்தப் பூனை மேலும் உறுமியவாறு, “நீயும்கூட உறங்கி, உம்முடைய சுதந்திரம் குறித்து கனவு காணலாமல்லவாஎன்றது.

   மேலும் அந்த மூன்றாம் அடிமையோ, “ஒருவேளை அவர்தாம் கொன்றவர்களின்  ஊர்வலத்தைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறாரோ என்னவோஎன்றான்.

  மேலும் அந்த பூனை உறுமிக்கொண்டு, “ ஆம், உம்முடைய முன்னோர்கள் மற்றும் உம்முடைய சந்ததியினரின் ஊர்வலத்தைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்என்றது.

  மேலும் அந்த நான்காம் அடிமையோ, “அவரைப்பற்றி பேசுவதற்கு மிகவும் நன்றாகத்தான் இருக்கிறது. ஆனால் நின்று கொண்டே விசிறிக்கொண்டிருப்பது எம்மை மிகவும் களைப்படையச் செய்கிறதேஎன்றான். 

  அந்தப் பூனை மேலும் உறுமலுடன், “ முதலும், முடிவுமற்ற அனைத்திற்கும் நீவிர் விசிறிக் கொண்டிருக்கலாம்; காரணம், பூமியில் உள்ளது போன்றேதான் அது சுவர்கத்திலும் உள்ளதுஎன்றது.

  அந்த நேரத்தில் அந்த மூதாட்டி அரசி உறக்கத்திலேயே தலையசைத்தபோது அவளுடைய கிரீடம் தரையில் விழுந்தது.

  அதற்கு அதில் ஒரு அடிமை, “அது ஒரு கெட்ட சகுனம்என்றான்.

  மேலும் அந்த பூனையோ உறுமலுடன், “ஒன்றிற்கு தீய சகுனமாக இருக்கக்கூடியது மற்றொன்றிற்கு நல்ல சகுனமாகிறதுஎன்றது.

  இரண்டாம் அடிமையோ, “அவர் விழித்தவுடன் தம்முடைய கிரீடம் கீழே வீழ்ந்து கிடப்பதைப் பார்த்து கட்டாயம் நம்மைக் கொல்லப்போகிறார்என்றான்.

  அதற்கு மேலும் அந்த பூனையோ, “உங்கள் பிறப்பிலிருந்து அன்றாடம் அவர் உம்மை கொன்றுகொண்டுதான் இருக்கிறார் என்றாலும் நீவிர் அதை அறியவேயில்லைஎன்றது.

  மேலும் அந்த மூன்றாம் அடிமையோ, “ஆமாம், அவர் நம்மைக் கொன்றுவிட்டு, அதை இறைவருக்கான அர்ப்பணிப்பு என்பார்”, என்றான்.

  மேலும் அந்த பூனையோ, “ பலமற்றவர்கள் மட்டுமே  கடவுளருக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறார்கள்என்றது.

  மேலும் அந்த நான்காம் அடிமையோ, மற்றவர்களை அமைதியாக இருக்கச் செய்துவிட்டு, மெதுவாக அலுங்காமல் அவர் உறக்கத்தையும் கெடுக்காமல், அந்த மூதாட்டி அரசியின் தலையில் அந்தக் கிரீடத்தை எடுத்து திரும்ப வைத்தான்..

  மேலும் அந்த பூனையோ உறுமலுடன், “ஒரு அடிமை மட்டுமே வீழ்ந்த கிரீடத்தை ஒப்படைக்கிறான்என்றது.

  சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு அந்த மூதாட்டி அரசி விழித்து, தம்மையே பார்த்துக்கொண்டு கொட்டாவி விட்டாள். பிறகு அவள், யான் கனவு கண்டேன். அதில் ஒரு பழமையான ஓக் மரத்தைச் சுற்றி, நான்கு கம்பளிப் பூச்சிகள் தேள் ஒன்றினால் விரட்டப்படுவதைக் கண்டேன். அந்த என் கனவு எனக்குப் பிடிக்கவில்லைஎன்றாள்.

  தம் கண்களை மூடிக்கொண்டு உறங்கப்போனாள் அவள் மீண்டும். குறட்டை விட ஆரம்பித்தவளுக்கு நான்கு அடிமைகளும் விசிறினர்.

  மேலும் அந்த பூனை உறுமலுடன், “விசிறுங்கள், விசிறுங்கள், முட்டாள்களே. நீங்கள் விசிறுங்கள். நீங்கள் விசிறுகிறீர்கள். ஆனால் அந்த நெருப்பு உங்களை பயன்படுத்திக்கொள்கிறதுஎன்றது.


THE FORE RUNNER - THE LION'S DAUGHTER

      Four slaves stood fanning an old queen who was asleep upon her throne. And she was snoring. And upon the queen's lap a cat lay purring and gazing lazily at the slaves.
      The first slave spoke, and said, "How ugly this old woman is in her sleep. See her mouth droop; and she breathes as if the devil were choking her."
      Then the cat said, purring, "Not half so ugly in her sleep as you in your waking slavery."
      And the second slave said, "You would think sleep would smooth her wrinkles instead of deepening them. She must be dreaming of something evil."
      And the cat purred, "Would that you might sleep also and dream of your freedom."
      And the third slave said, "Perhaps she is seeing the procession of all those that she has slain."
      And the cat purred, "Aye, she sees the procession of your forefathers and your descendants."
      And the fourth slave said, "It is all very well to talk about her, but it does not make me less weary of standing and fanning."
      And the cat purred, "You shall be fanning to all eternity; for as it is on earth, so it is in heaven."
      At this moment the old queen nodded in her sleep, and her crown fell to the floor.
      And one of the slaves said, "That is a bad omen."
      And the cat purred, "The bad omen of one is the good omen of another."
      And the second slave said, "What if she should wake, and find her crown fallen! She would surely slay us."
      And the cat purred, "Daily from your birth she has slain you and you know it not."
      And the third slave said, "Yes, she would slay us and she would call it making a sacrifice to the gods."
      And the cat purred, "Only the weak are sacrificed to the gods."
      And the fourth slave silenced the others, and softly he picked up the crown and replaced it, without waking her, on the old queen's head.
      And the cat purred, "Only a slave restores a crown that has fallen."
      And after a while the old queen woke, and she looked about her and yawned. Then she said, "Methought I dreamed, and I saw four caterpillars chased by a scorpion around the trunk of an ancient oak tree. I like not my dream."
      Then she closed her eyes and went to sleep again. And she snored. And the four slaves went on fanning her.
      And the cat purred, "Fan on, fan on, stupids. You fan but the fire that consumes you."
    

 நன்றி : திண்ணை வெளியீடு

2 comments:

  1. அருமையான தேர்வு, அழகான மொழியாக்கம்.

    ReplyDelete
  2. //And the cat purred, "Only a slave restores a crown that has fallen."
    "ஒரு அடிமை மட்டுமே வீழ்ந்த கிரீடத்தை ஒப்படைக்கிறான்” - literalஆகச் சொல்லியிருப்பதாக நினைக்கிறேன்.

    ReplyDelete