Friday, May 2, 2014

கலீல் ஜிப்ரானின் பொன் மொழிகள் (3)


பவள சங்கரி

முன்னேறு. தயங்கி நில்லாதே! முன்னேற்றம்தான் முழுமை
முன்னேறு! பாதையில் கிடக்கும் முட்களுக்கு அஞ்சாதே!
அதில்  வடியும் குருதி அழுகலானது!


கலீல் ஜிப்ரான்

No comments:

Post a Comment