கலீல் ஜிப்ரானின் பொன் மொழிகள் (3)


பவள சங்கரி

முன்னேறு. தயங்கி நில்லாதே! முன்னேற்றம்தான் முழுமை
முன்னேறு! பாதையில் கிடக்கும் முட்களுக்கு அஞ்சாதே!
அதில்  வடியும் குருதி அழுகலானது!


கலீல் ஜிப்ரான்

Comments

Popular posts from this blog

உறுமீன்

பதின்மப் பருவத்தின் வாசலிலே

நவகண்டம் - அரிகண்டம்