சூரியசக்திசூரியசக்தி 2020க்குள் மாபெரும் மின்சக்தியாக உருமாறி நம் இந்தியாவின் தவிர்க்க முடியாத மாபெரும் சக்தியாகப்போகிறது! இதில் ஒரே நெருடலான விசயம் பேனல்களின் அதிக விலை. இதற்குரிய விலை குறைவான மாற்று கண்டுபிடிப்புகளை இஸ்ரோ ஆய்வில் உடபடுத்தியுள்ளதாக இதன் தலைவர் கூறியுள்ளது வரவேற்பிற்குரியது. இந்த ஆண்டிலேயே சூரிய சக்தியால் பெறப்பட்ட அதிக மின்சக்தி பொது விநியோகத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது!

Comments

Popular posts from this blog

'இலைகள் பழுக்காத உலகம்’

கடல் கால் அளவே............

உறுமீன்